Psychosociale begeleiding

Wij richten ons op de effecten van het werk op het welzijn op uw medewerkers, de psychosociale arbeidsbelasting. En we richten ons op het voorkomen en oplossen van problemen, in het werk of privé, die invloed hebben op het werk, de psychosociale begeleiding.

Onze experts zijn werkzaam in de volgende vakgebieden: bedrijfsmaatschappelijk werk, arbeids- en organisatiekunde, vertrouwenspersoon & mediation.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) helpt uw werknemers problemen op te lossen die invloed hebben op het werk. Dat kunnen problemen in de werksituatie zijn, zoals reorganisaties of verstoorde arbeidsverhoudingen, maar ook persoonlijke problemen, zoals rouwverwerking of verslavingsproblematiek. Ons doel is een optimaal evenwicht tussen het welbevinden van uw personeel en het belang van uw bedrijf.

Onze bedrijfsmaatschappelijk werk(st)ers werken nauw samen met andere (arbo)deskundigen zoals de bedrijfsarts of de arbeids- en organisatiedeskundige (A&O-er). Verder heeft BMW ook een adviserende taak. Ze geven professioneel advies, zowel gevraagd als ongevraagd, en gaan vertrouwelijk met alle gegevens om. Pas als uw werknemer er mee instemt, worden zaken met anderen besproken.

Arbeids- en organisatiekunde

Vanuit de Arbowet staat de arbeids- en organisatiedeskundige (A&O-er) naast de bedrijfsarts, de veiligheidskundige en de arbeidshygiënist. Hij heeft kennis van de organisatie, het ziekteverzuim en de arbozorg. De A&O-er doet onderzoek en geeft, gevraagd en ongevraagd, professioneel advies. Bijvoorbeeld over het vergroten van het werkplezier, het voorkomen of verlagen van de werkdruk en het ziekteverzuim. Daarnaast zet hij individuele trajecten in, zoals coaching.

Een overzicht van de taken:

 • ondersteuning van het verzuimprotocol
 • uitvoering van risico-inventarisatie en –evaluatie gericht op psychosociale arbeidsbelasting
 • opzet en uitvoering van werkbelevingsonderzoek
 • uitvoering interventies rondom verzuim (analyse, training, cultuur, gedrag)
 • advisering management, medewerkers en OR over balans tussen werk en welzijn (arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud, organisatie van arbeid)
 • training ‘Psychosociale Arbeidsbelasting’ voor leidinggevenden en medewerkers
 • beleid opstellen over ongewenste omgangsvormen
 • mediation bij conflicten
 • vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon richt zich volledig op diegene die het ongewenste gedrag ervaart zodat hij de zekerheid heeft dat onze vertrouwenspersoon hem gelooft en alleen in actie komt als hij dat wil. Ook als een werknemer geen klacht wil indienen, kan hij terecht bij de vertrouwenspersoon.

De taken van deze expert bestaan uit:

 • verkenning van de klacht
 • inventarisatie van al ondernomen stappen
 • verkenning van mogelijke vervolgstappen
 • selectie van passende hulp (vertrouwenspersoon of andere personen of instellingen)
 • benadering andere partijen die hulp kunnen bieden of bemiddelen
 • evaluatie resultaat geboden hulp
 • beleidsadvisering ter voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen
 • voorlichting geven over ongewenste omgangsvormen

Naast de vertrouwenspersoon hebben ook de leidinggevende in uw organisatie een belangrijke taak bij ongewenste omgangsvormen.Als zij in een vroeg stadium klachten signaleren en bespreekbaar maken, is het voor uw werknemers niet nodig om een beroep te doen op de vertrouwenspersoon.

Mediation

De mediator bemiddelt in conflictsituaties en gaat samen met u op zoek naar een werkbare oplossing. Het uitgangspunt is dat de partijen zelf de oplossing bepalen voor hun conflict.Onze mediator is procesbegeleider en kiest geen partij. Hij brengt vastgelopen communicatie weer op gang en stimuleert de partijen tot overleg. Emoties en zaken worden gescheiden. Omdat de partijen zelf de oplossing bedenken is de bereidheid tot uitvoeren van de oplossing meestal hoog.

Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid zijn twee belangrijke uitgangspunten van mediation. : vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Deze principes liggen vast in het Mediation Reglement van het onafhankelijke Nederlands Mediation Instituut (NMI).

Neem contact op

Contactformulier

Velden aangeduid met een sterretje (*) zijn verplicht.

Reden contact*