Verzuimbegeleiding

Bent u op zoek naar een arbodienstverlener die u kan ondersteunen in het gehele Wet Verbetering Poortwachterstraject? Encare Arbozorg ondersteunt en adviseert u graag bij het uitvoeren van een gezondheidsbeleid dat gericht is op preventie, het minimaliseren van het verzuim en een optimale inzet van de medewerkers. Verzuimmanagement bestaat bij ons uit verschillende soorten dienstverlening. Afhankelijk van uw wensen bepalen we welke dienstverlening het best bij uw organisatie past. 

Vraag een offerte aan

Verzuimabonnementen

1. Basis

Dit pakket is geschikt voor werkgevers van kleine en middelgrote organisaties met een laag verzuim. Dit abonnement past bij werkgevers die zelf kennis van verzuim en verplichtingen daaromheen hebben.
Voordelen:
• U kunt uw verzuim beheren in ons verzuimsysteem
• U wordt proactief geïnformeerd over wettelijke verplichtingen
• U ontvangt binnen 24 uur digitale terugkoppeling van een spreekuur.

Inzet van de bedrijfsarts en/of andere professionals van Encare Arbozorg zullen op basis van verrichtingen met u worden afgerekend.

Wilt u zekerheid in uw uitgaven m.b.t. verzuim, dan bieden wij u ook hier de mogelijkheid om bovenstaand pakket in Abonnementsvorm af te sluiten. Voor een vast bedrag nemen wij de kosten voor spreekuren (vanaf week 6 van het verzuim) en het opstellen van de wettelijk verplichte documenten t.b.v. het UWV voor onze rekening.

2. Basis + signalering

Dit pakket is geschikt voor werkgevers van kleine en middelgrote organisaties die in zijn totaliteit ondersteund willen worden op het gebied van verzuim, de WvP en meer.
Voordelen:
• U kunt uw verzuim beheren in ons verzuimsysteem
• U wordt proactief geïnformeerd over wettelijke verplichtingen
• U ontvangt binnen 24 uur digitale terugkoppeling van een spreekuur.
• Advies over verzuim en goed werkgeverschap.

Inzet van de bedrijfsarts en/of andere professionals van Encare Arbozorg zullen op basis van verrichtingen met u worden afgerekend.

Wilt u zekerheid in uw uitgaven m.b.t. verzuim, dan bieden wij u ook hier de mogelijkheid om bovenstaand pakket in Abonnementsvorm af te sluiten. Voor een vast bedrag nemen wij de kosten voor spreekuren (vanaf week 6 van het verzuim) en het opstellen van de wettelijk verplichte documenten t.b.v. het UWV voor onze rekening.

3. Basis + casemanager

Een gecertificeerd casemanager zal uw trajecten bewaken en u helpen met alle vraagstukken rondom verzuim, WvP en meer.
Extra voordelen:
• Een gecertificeerde casemanager begeleidt u bij verzuim
• 5 dagen per week de mogelijkheid om advies in te winnen bij de casemanager.

In tegenstelling tot de basis en basis + signalering abonnementen, kunt u deze optie alleen in abonnementsvorm bij ons afnemen. Dit betekent dat wij standaard de kosten voor de inzet van de casemanager, de spreekuren (vanaf week 6 van het verzuim) en het opstellen van de wettelijk verplichte documenten t.b.v. het UWV voor onze rekening nemen. 

Voor de bijbehorende tarieven verwijzen wij u graag naar onze tarievenlijst.


Twijfelt u over welke pakket het beste bij uw organisatie past? Of staat er geen geschikt pakket tussen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Onze klantmanagers bespreken graag met u de mogelijkheden.

Disciplines

Bedrijfsarts

Bedrijfsarts

Encare Arbozorg werkt met een uitgebreid team van gecertificeerde bedrijfsartsen.
Wij streven naar een één op één relatie waarbij de bedrijfsarts zich ook daadwerkelijk als “bedrijfs”arts gaat gedragen. Hij kent de organisatie, de activiteiten, de mensen en de plaats van de mensen binnen de organisatie.

Verzuimcoach

Inzetbaarheidscoach

De leidinggevende staat het dichtst bij zijn personeel. Hij of zij kent de werknemers en ziet de signalen. Toch kan dit best lastig zijn. Vaak lijkt het gemakkelijker om gewoon door te verwijzen naar de bedrijfsarts. Dit is lang niet altijd nodig. De leidinggevende kan vaak een grotere rol spelen dan hij denkt. Daarom maken onze inzetbaarheidscoaches de rol van de leidinggevende sterke door hen te adviseren over preventie.

Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB)

Praktijkondersteuner Bedrijfsarts

De bedrijfsarts werkt samen met de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB). De POB'er ondersteunt de bedrijfsarts bij de dienstverlening die de bedrijfsarts aan werknemers en werkgevers biedt. De Praktijkondersteuner Bedrijfsarts is geschoold rondom vraagstukken als toenemende werkdruk, vergroten van de (lichamelijke en psychische) belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid. Deze werkwijze bevordert de-medicaliseren en zorgt dat de bedrijfsarts meer tijd overhoudt voor complexe (medische) vraagstukken.

Arbeidsdeskundige

Arbeidsdeskundige

Iedereen heeft het recht en de plicht om naar vermogen te werken. Als uw werknemers te maken krijgen met ziekte, een ongeval of een arbeidshandicap dan is er extra aandacht nodig om een nieuwe balans te vinden tussen belastbaarheid en arbeidsbelasting. Want wat kan iemand dan nog? Hoe zwaar mag het werk zijn? Al deze onderwerpen zijn het domein van de arbeidsdeskundige van Encare Arbozorg.

Casemanager

Casemanager

Bij langdurig ziekteverzuim komt er heel wat af op de werkgever. Een casemanager kan de werkgever bij de verzuimbegeleiding en het re-integratieproces ondersteunen en de regie in handen nemen. De casemanager bewaakt alle activiteiten rondom ziekteverzuim en re-integratie van een werknemer, stemt de afspraken tussen de verschillende partijen af en houdt in de gaten of alle afspraken worden nagekomen.

Vragen? Neem contact op met ons team.

Thim Derhaag

Relatiemanager voor groot zakelijk
06 13 15 92 51

Marco Deenen

Relatiemanager voor midden bedrijf
06 11 36 00 62

Esther Evers

Relatiemanager voor klein bedrijf
06 41 08 86 92