Ga je nog met plezier naar je werk? En kun je werk nog goed uitvoeren? Encare Arbozorg streeft er naar dat iedereen gezond en veilig kan werken, met energie en plezier. Met ons proactieve verzuimbeleid willen we voorkomen dat je uitvalt. We helpen bij een goede werkbalans. En om vitaal te blijven. Door te kijken naar wat jou motiveert, blijf je beter inzetbaar. Encare is multidisciplinair: wij hebben alle specialismen in eigen huis.

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?
 

Diensten

 • Rijbewijskeuringen

  Houders van een vrachtwagen- of busrijbewijs moeten bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs, of bij een verlenging, een verklaring van geschiktheid bij de gemeente overleggen. Een onderdeel van deze verklaring is een geneeskundig verslag. De zogenaamde rijbewijskeuring. Bij Encare Arbozorg kunt u voordelig terecht voor een rijbewijskeuring en ook voor een taxipas of medibuskeuring. Onze bedrijfsarts is gespecialiseerd in het uitvoeren van medische keuringen. Na een medisch onderzoek, schrijft hij het geneeskundige verslag. Wij kunnen op korte termijn met u een afspraak maken.
  LET OP! Per 26 juni a.s. starten wij, op de vrijdagmiddag tussen 14:00 uur en 16:00 uur, onze rijbewijskeuringen weer op. Fysieke afspraken zijn mogelijk, met inachtneming van een aantal maatregelen. Bij het inplannen van een afspraak wordt u over deze maatregelen geïnformeerd. Voor uw én onze veiligheid is de beschikbaarheid vooralsnog beperkt. Wij hopen op uw begrip indien de wachttijden langer zijn dan u van ons gewenst bent. Voor het plannen van een afspraak kunt u contact opnemen met ons secretariaat via 043-325 77 99.
   
 • Griepvaccinaties

  De griep kluistert meer dan 10% van de Nederlandse werknemers gemiddeld 7 dagen aan huis. U kunt uzelf met een simpel prikje wapenen tegen de griep. Heeft u interesse in een griepvaccinatie voor uw medewerkers? Neem dan contact op via griepvaccinaties@encare.nl.
   
 • Arbeidsomstandigheden spreekuur of preventief spreekuur

  Het is in het belang van zowel werkgever als werknemer om uitval voor werk zo veel mogelijk te voorkomen. Het arbeidsomstandigheden spreekuur is daarbij een belangrijk instrument. Het spreekuur biedt u als werknemer de mogelijkheid een afspraak met de bedrijfsarts te maken, los van of er sprake is van een verzuimperiode. Wat is een arbeidsomstandigheden spreekuur?
  Als Encare Arbozorg de arbodienst is van u en uw werkgever kunt u een afspraak maken bij de bedrijfsarts als er vragen zijn over het werk en (dreigende) gezondheidsklachten. Tijdens dit gesprek zal de bedrijfsarts samen met de werknemer bekijken wat een vervolgstap zou kunnen zijn.

  ​Wilt u een afspraak maken of een vraag stellen? Neem dan gerust contact met ons op op het nummer 043 – 325 77 99

Veelgestelde vragen

?
Wat betekent een spreekuur?

Als je ziek bent kan Encare je uitnodigen op het spreekuur bij de (bedrijfs)arts. Je ontvangt een uitnodiging van ons met de datum, het tijdstip de locatie en de naam van de arts.

Je mag zo’n uitnodiging niet weigeren. Lukt het je niet om de afspraak na te komen? Neem dan zo snel mogelijk (op het laatst 24 uur voor het spreekuur) contact met ons op.

?
Hoe zit het met mijn privacy?

De (bedrijfs)arts heeft geheimhoudingsplicht. De gesprekken met de arts zijn dan ook vertrouwelijk. Zonder jouw toestemming mag hij niet praten over je ziekte met je werkgever, huisarts of specialist.

De bedrijfsarts is deskundige op het gebied van arbeid en gezondheid en begeleidt jou tijdens ziekte en re-integratie en geeft advies over wanneer jij weer aan het werk kunt.

?
Ik ben het niet eens met het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Ben je het niet eens met het advies bespreek dit dan met de arts. Leidt dit niet tot een oplossing dan je kun volgende stappen bespreken.

 • Wisseling bedrijfsarts: 
  Indien je aangeeft onvoldoende vertrouwen te hebben in de bedrijfsarts voor de begeleiding dient de bedrijfsarts, met het oog op een tijdig herstel en terugkeer in het werk, te overwegen de begeleiding aan een andere bedrijfsarts over te dragen.
   
 • Deskundigenoordeel: 
  Re-integratie is een zaak tussen werknemer en werkgever. Maar soms loopt de re-integratie vast en kom je er samen met je werkgever niet meer uit. In dit geval kan de werkgever en/of jijzelf het UWV vragen om een onafhankelijk deskundigenoordeel over de situatie te geven.
   
 • Een second opinion:
  Indien je twijfelt aan de juistheid van het gegeven medisch oordeel van de eigen bedrijfsarts van Encare in het kader van ziekteverzuimbegeleiding, PAGO of een aanstellingskeuring dan kun je een second opinion aanvragen van een andere arts.
   
 • Een klacht: 
  U kunt via ons klachtenformulier een klacht indienen. Dan wordt de klachtenprocedure gestart. Elke uiting van ontevredenheid over de dienstverlening van Encare Arbozorg wordt geuit, omdat deze niet voldoet aan de gewekte verwachtingen.

?
Met wie kunt u te maken krijgen bij verzuimbegeleiding of re-integratie?

Een cruciale rol is weggelegd voor de bedrijfsarts. Een bedrijfsarts heeft een uitgebreid pakket aan taken. Daarom werkt hij samen met andere professionals, zoals artsen in opleiding tot bedrijfsarts of een praktijkondersteuners bedrijfsarts. Dit heet taakdelegatie. Er gelden strikte voorwaarden en de bedrijfsarts blijft altijd de eindverantwoordelijke. 

De praktijkondersteuner bedrijfsarts heeft nog een andere belangrijke rol in het begeleiden van verzuim. De praktijkondersteuner bedrijfsarts kan het medisch advies van bedrijfsarts vertalen naar de praktijk op de werkvloer. Dit maakt de praktijkondersteuner bedrijfsarts tot een toegankelijke gesprekspartner die mee kan denken in praktische oplossingen.

Daarnaast werken er meer deskundigen bij Encare die je helpen om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. 

?
Wat kan ik verwachten van een spreekuur?

Iedere werknemer heeft het recht om naar een bedrijfsarts te gaan en om advies te vragen, ook als iemand niet ziek is.

Als je ziek gemeld bent, krijg je een oproep voor een afspraak bij een bedrijfsarts. Ter voorbereiding van een spreekuur kun je bij jezelf nagaan of je nog in staat bent om je werk te doen. En wat eventueel andere mogelijkheden zijn, zoals minder werken of aangepast werk.

Rechten vanuit de AVG

Recht op inzage

Wij verwerken gegevens van werknemers. Wilt u deze persoonsgegevens opvragen? Dan kunt het formulier voor inzage insturen.

Lees meer

Recht op vergetelheid

U kunt in een aantal gevallen aan ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen via het formulier Recht op vergetelheid.

Lees meer

Recht op dataportatie

Werknemers hebben het recht om hun gegevens op te vragen om deze over te dragen aan een andere organisatie. Dit heet dataportabiliteit.

Lees meer

Klachten

Ga naar onze klachtenprocedure en ons klachtenformulier

Lees meer

Veiligheid en privacy

De directie van Encare Arbozorg is zich bewust van de gevoeligheid van de gegevens die binnen de organisatie worden verwerkt en de veiligheidsrisico’s die dit verwerken met zich meebrengt. 

De getroffen dan wel te treffen organisatorische en technische maatregelen waarborgen dat medewerkers conform de AVG handelen, risico’s op en van ongeoorloofd gebruik zoveel mogelijk worden beperkt en betrokkenen hun rechten kunnen blijven uitoefenen.

Het doel van het privacybeleid is om gezamenlijk een goede dienstverlening mogelijk te maken en samen zorg te dragen dat iedere medewerker binnen de gestelde kaders kan werken zowel inzake verzuim als preventie. Het gaat hierbij niet alleen om medische maar ook om overige individuele dienstverlening. Denk hierbij aan begeleiding door een psycholoog of coach en aan arbeidshygiënische, ergonomische, veiligheids- of andere arbo-onderzoeken.

Download ons Privacyreglement