Recht op dataportabiliteit

Recht op dataportabiliteitMet verwijzing naar artikel 20 van de Wet bescherming persoonsgegevens wil ik graag persoonsgegevens mee nemen en over dragen aan een andere (zorg)aanbieder.

Aldus naar waarheid ingevuld.