Recht op inzage

Recht op inzageMet verwijzing naar artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens wil ik graag binnen vier weken schriftelijk van u weten of u mijn persoonsgegevens gebruikt, en zo ja:

- om welke gegevens het gaat;
- wat het doel is van het gebruik;
- aan wie u de gegevens eventueel heeft verstrekt;
- wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.

Indien u mijn persoonsgegevens gebruikt, verzoek ik u mij van alle persoon betreffende stukken:

gelieve aan te kruisen wat van toepassing is*

Aldus naar waarheid ingevuld.