Formulier recht op vergetelheid

Recht op vergetelheidMet verwijzing naar artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens wil ik graag

*

Van mijn persoonsgegevens.


Ik wens de volgende wijzigingen in mijn gegevens:


De reden waarom mijn persoonsgegevens naar mijn mening feitelijk onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden gebruikt:


Graag ontvang ik binnen 4 weken van u een schriftelijke reactie waarin u aangeeft of, en zo ja, in welke mate u aan mijn verzoek voldoet. Indien u aan mijn verzoek voldoet, moet u zo speodig mogelijk de wijziging doorgeven aan eventuele andere organisaties aan wie u het afgelopen jaar mijn persoonsgegevens heft verstrekt. Als u niet ingaat op mijn verzoek, vraag ik u de reden hiervoor uit te leggen.

Aldus naar waarheid ingevuld.